Pasieka LODR w Końskowoli w Grabanowie 

 

Działalność: doradcza, szkoleniowa oraz obsługa pasieki.

 Pasieka LODR PZDR w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie funkcjonuje od 1 lipca 1981r. Została przekazana z PGR w Rozkoszy łącznie z wyposażeniem i pracownikami. Na terenie Zespołu pobudowano nowy pawilon pszczelarski łącznie ze stolarnią oraz urządzono pasieczyska stacjonarne i terenowe. Pracami Działu Pszczelarskiego przez wiele lat do czasu emerytury kierował dr Walerian Maksymiuk – pionier pszczelarstwa ekologicznego na Podlasiu i w kraju, wychowawca wielu pokoleń pszczelarzy.

Obecnie pasieka liczy 102 rodziny pszczele.

Gospodarka pasieczna prowadzona jest w ulach typu Dadanta w systemie nadstawkowym,
z zastosowaniem 3 plastrowych izolatorów.

W pasiece stacjonarnej prowadzony jest wychów matek pszczelich użytkowych, w które zaopatrywani są pszczelarze z terenu działania LODR a także całego kraju.

Sprzedaż matek pszczelich realizowana jest na miejscu w pasiece jak również systemem wysyłkowym.

Oferta obejmuje matki użytkowe nieunasienione oraz unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem - kontrolowane w ulikach weselnych.  Proponujemy matki rasy kraińskiej, linii SK (Singer Końskowolski),Tb, N, J.

Oferujemy również wysokiej jakości miód oraz wyroby z wosku pszczelego (galanteria woskowa).

  
Specjaliści ds. pszczelarstwa prowadzą działalność szkoleniową, która obejmuje:

 • szkolenia specjalistyczne w siedzibie PZDR w Grabanowie,
 • pokazy w pasiece dydaktycznej (np. wytapianie wosku, dezynfekcja sprzętu pasiecznego i uli, znakowanie matek, zastosowanie izolatorów),
 • szkolenia terenowe w kołach pszczelarzy,
 • przyjmowanie wycieczek grup pszczelarzy, młodzieży szkolnej, osób zainteresowanych,
 • instruktaż specjalistyczny na miejscu w pasiece, doradztwo przez telefon,
 • redagowanie artykułów z aktualnymi zaleceniami do miesięcznika „ Lubelskie Aktualności Rolnicze” wydawanego przez LODR w Końskowoli,
 • przygotowywanie materiałów na stronę internetową LODR
 • działalność promocyjno-reklamowa: organizowanie wystaw (np. Dzień Otwartych Drzwi, dożynki i inne uroczystości okolicznościowe)

 

Działalność doradcza w dziedzinie pszczelarstwa koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • poprawa pogłowia pszczół (wprowadzanie do pasiek sprawdzonego, wartościowego materiału hodowlanego i racjonalna jego wymiana),
 • poprawa zdrowotności pasiek (higiena w pasiece, zastosowanie zabiegów higieniczno-hodowlanych),
 • prawidłowe pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich
 • propagowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej (np. zastosowanie izolatorów itp.)
 • propagowanie proekologicznych technologii

 

 

Działalność wydawnicza z zakresu pszczelarstwa rozpoczęta w 1986 roku, zainicjowana przez

dr Waleriana Maksymiuka cyklem „Problemy pszczelarstwa podlaskiego” zaowocowała 12 pozycjami.

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska pszczelarskiego wydawane są  instrukcje, ulotki, broszury.

 

 

Pasieka Ośrodka realizowała również programy wdrożeniowe i badawcze:

 • Program badawczy 93/94/95 „Badanie nad skutecznością warroabójczych preparatów III generacji”
 • Regionalny 96/97 „Przystosowanie pasiek do prowadzenia nowoczesnej gospodarki pasiecznej z wykorzystaniem uli wielokorpusowych” (z WODR Sitno i WODR Końskowola)
 • Wojewódzki 98 „Wyszukiwanie i zachowanie do dalszej hodowli pszczół rasy środkowoeuropejskiej miejscowego, lokalnego pochodzenia”
 • Hodowlany 97/98 „Program hodowlany genetycznego doskonalenia linii Podlaska pszczół rasy środkowoeuropejskiej”

 

Pracownicy pasieki oraz sekcji marketingu i szkoleń przeprowadzili od roku 2011 dziewięć edycji zajęć pszczelarskich dla dzieci i młodzieży. W tym celu zorganizowali pszczelarską ścieżkę edukacyjną wyposażoną w liczne eksponaty, tablice poglądowe, rysunki. Ta forma edukacji dzieci i młodzieży spotkała się z żywym zainteresowaniem i przyczyniła się do podniesienia świadomości w zakresie szczególnej roli owadów w środowisku naturalnym i życiu człowieka.


Ponadto od 2010 r organizowana jest Konferencja Pszczelarska ciesząca się wielkim uznaniem lokalnego środowiska pszczelarskiego. Bieżącego roku 25 lutego miała miejsce ósma już z kolei.

Działalność PZDR w zakresie pszczelarstwa jest znana i ceniona w środowisku pszczelarskim,
co potwierdzają sami zainteresowani odwiedzający naszą pasiekę.

 

Podmioty współpracujące:

Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej,

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,

Urząd Gminy w Białej Podlaskiej,

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej,

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej,   

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,

Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,

Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu, 

Współpraca ze szkołami podstawowymi i przedszkolami z terenu czterech powiatów w zakresie zajęć pszczelarskich,
„Słowo Podlasia”, „Wspólnota”, „Wspólnota Bialska”, „Tygodnik Podlaski”, Radio biper, Sponsorzy zajęć pszczelarskich.