W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

 • o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki,
 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku,
 • wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha),
 • wzrosły też stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. –  14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 2. iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:
 1. a) 5,5 – w przypadku pszenicy,
 2. b) 7 – w przypadku kukurydzy,
 3. c) 1,6 – w przypadku gryki.

Stawki pomocy do zbóż (sprzedane od 1 grudnia 2022r. – 14 kwietnia 2023r.) dla województwa lubelskiego wynoszą:

 1. 1375 zł/ha upraw pszenicy (wcześniej 825 zł /ha);
 2. 1750 zł/ha upraw kukurydzy (wcześniej 1050 zł /ha);
 3. 875 zł/ha upraw gryki;

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii;
 • przez platformę ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc w  związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr     

Magdalena Figiel