Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

 1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
 3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
 4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Warunki otrzymania pomocy:

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta rolnego złożonym na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023r. :

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, sprzedaż ma nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Stawki dopłat do zbóż

Pszenica i kukurydza sprzedane od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 roku:

 • 1050 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
 • 825  zł/ha do upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
 • 840 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 660 zł/ha do upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 
 • 630 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach;
 • 495 zł/ha do upraw  pszenicy położonych w pozostałych województwach.

Pomoc wypłacana jest na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym  systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w tzw. EP. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Magdalena Figiel