W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wnioski będzie mogła składać osoba fizyczna, osoby prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, jeżeli:

-wykonuje działalność w zakresie produkcji chmielu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dofinasowanie można uzyskać na  wymianę słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu, w tym demontaż słupów impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Poziom udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż:

1)      102 217,5 zł/ ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie (70% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem; podwyższona stawka dotyczy wnioskodawców urodzonych po 31 grudnia 1981 r. jeśli wniosek zostanie złożonych w 2022 r. albo urodzonych po 31 grudnia 1982 r. jeśli wniosek będzie złożony w 2023 r.) albo

2)      73 012,5 zł/ ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne (50% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem) albo

3)      117 661,6 zł/ ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie (70% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem; podwyższona stawka dotyczy wnioskodawców urodzonych po 31 grudnia 1981 r. jeśli wniosek zostanie złożonych w 2022 r. albo urodzonych po 31 grudnia 1982 r. jeśli wniosek będzie złożony w 2023 r.) albo

4)      84 044,0 zł/ ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne (50% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem).

Maksymalnie wsparcie można uzyskać do 5 ha.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia

Piotr Zielenkiewicz