Zwójka Koróweczka.jpg

Zwójki Liściowe

W dniu 19.06.2024 w Sadzie LODR Końskowola w ciągu dwóch dni zostały odłowione dorosłe osobniki wydłóbki oczateczka w ilości (20 sztuk) oraz Zwójki Koróweczki (18 sztuk) tym samym został przekroczony próg zagrożenia. Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem zawierającą substancją czynną – do wyboru:

 1. Chlorantraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 2. Cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 3. Spinetoram z grupy spinozyn lub
 4. Acetamipryd z grupy neonikotynoidów.

Owocówka Jabłkóweczka 09.05.24

Owocówka Jabłkóweczka

W dniu 07.05.2022 w Sadzie LODR Końskowola zostały odłowione pierwsze dorosłe osobniki owocówki jabłkóweczki i tym samym stwierdzono rozpoczęcie lotu pierwszego pokolenia tego owada. W przeciągu 2 dni kolejnych dni odłowiono 10 sztuk i tym samym został przekroczony próg zagrożenia. Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem zawierającą substancją czynną – do wyboru:

 1. Chlorantraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 2. Cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 3. Spinetoram z grupy spinozyn lub
 4. Acetamipryd z grupy neonikotynoidów.
 

Zwójka Koróweczka 20.05.24.jpg

Zwójka siatkóweczka20.05.24

Zwójki Liściowe

W dniu 20.05.2022 w Sadzie LODR Końskowola zostały odłowione dorosłe osobniki Zwójki Siatkóweczki oraz Zwójki Koróweczki, tym samym stwierdzono rozpoczęcie lotu pierwszego pokolenia tych owadów. W przeciągu 2 dni kolejnych dni odłowiono po 15 sztuk i tym samym został przekroczony próg zagrożenia. Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem zawierającą substancją czynną – do wyboru:

 1. Chlorantraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 2. Cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub
 3. Spinetoram z grupy spinozyn lub
 4. Acetamipryd z grupy neonikotynoidów.