W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadził drugą turę szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

W pierwszym dniu szkoleń, młodych rolników uczestniczących w szkoleniu „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym” powitał Dyrektor LODR Sławomir Plis zachęcając między innymi do korzystania z usług LODR i życząc wytrwałości w prowadzeniu przejętych gospodarstw. W 12 szkoleniach przeprowadzonych w 2 sesjach (przed południem i po południu) wzięło udział 233 młodych rolników z całego województwa. Największym zainteresowaniem oprócz wcześniej wspomnianego tematu cieszyły się szkolenia nt. „Stosowania środków ochrony roślin”, „Technologii uprawy zbóż”, „Bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym”, „Agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin uprawnych”, „Wymogów wzajemnej zgodności” i „Technologii uprawy roślin strączkowych”.

Tamara Siecińska