W dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się dwudniowe spotkanie pt. „Nauka Doradztwu Rolniczemu” zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkania było zapoznanie pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego z wynikami prowadzonych badań przez Instytut, które mogą zostać wdrożone oraz upowszechniane przez doradców rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na prezentację najnowszych osiągnięć naukowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych z zakresu poprawiających zdrowie, dobrostan zwierząt, żywienie oraz czynników poprawiających jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt.

Tematyka wygłoszonych wykładów dotyczyła m. in.:

  • Aktualnej sytuacji epizootycznej i bioasekuracji w stadach świń,
  • Aktualnej sytuacji epizootycznej i bioasekuracji w produkcji drobiu,
  • Zakresu badań w PIWet-BIP w aspekcie ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności i pasz,
  • Wybranych aspektów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
  • Wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących wytwarzania, obrotu, kontroli i stosowania pasz w żywieniu zwierząt,
  • Pasz GMO,
  • Racjonalnego stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich,
  • Chorób wirusowych królików – epidemiologia, diagnostyka, immunoprofilaktyka zakażeń.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz PIWet-PIB. Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca zaproponowania dalszej współpracy między instytucjami, wymiany doświadczeń i propozycji wdrożeń i rozwiązań innowacyjnych.

Katarzyna Guzek