W dniu 20 maja br. Pan Dyrektor Wiesław Orzędowski reprezentował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podczas finału etapu regionalnego oraz wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych, który odbył się w Teatrze im H.CH. Andersena w Lublinie.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Konkurs, którego głównym organizatorem był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie odbył się po raz dwunasty. Hasło przewodnie edycji brzmiało: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 3888 uczniów z 305 szkół z terenu województwa lubelskiego. Regionalne Komisje Konkursowe wybrały po trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa-klasy 0-3

II grupa –klasy 4-8

Najlepsze prace wybrane przez Komisje Regionalne podlegały ocenie przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja ta wybrała trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych i przekazała je do etapu centralnego oraz dokonała wyboru kilkunastu wyróżnień.

Fundatorami nagród oprócz organizatorów konkursu byli: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego w Lublinie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelska Izba Rolnicza, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie.

W imieniu Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych wręczył Pan Dyrektor Wiesław Orzędowski.

 

Fundatorzy nagród

Laureaci konkursu

Wręczanie nagród