Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizował 28 kwietnia 2022 r. „Lubelskie Forum innowacji w rolnictwie”.  Konferencja odbyła się w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Celem konferencji było stworzenie otwartej platformy umożliwiającej budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi procesem wymiany fachowej informacji, zasobów, poparcia i możliwości w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał Dyrektor LODR w Końskowoli p. Wiesław Orzędowski. Współorganizatorów reprezentowali p. Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz p. Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele urzędów administracji publicznej, przedstawiciele jednostek naukowych  i uczelni wyższych, instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa, dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół rolniczych, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i doradcy.

Jednym z ważniejszych wyzwań i zadań stojących przed doradztwem rolniczym jest tworzenie możliwości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. Udział zróżnicowanych środowisk przyczynia się do wymiany wiedzy od nauki do praktyki.  Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI opracowujących i wdrażających innowacje w ramach działania „Współpraca”. O tym działaniu, na które obecnie trwa nabór wniosków, opowiedział broker innowacji LODR w Końskowoli p. Marek Siuciak. Przedstawił założenia dotyczące funkcjonowania grup operacyjnych, zasady organizacji oraz dobre przykłady krajowe i zagraniczne. Działanie „Współpraca” nie jest nam obce, ponieważ aktualnie realizujemy dwa projekty LODRON i BAZYDRILL, o założenia i efektach obu opowiedział p. dr inż. Dariusz Krzywiec. 

Podczas Forum zostały przedstawione przykłady wykorzystania teledetekcji w rolnictwie na bazie doświadczeń KOWR oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Pracownicy IUNG PIB w Puławach zaprezentowali ponadto zagadnienia w zakresie innowacyjnych rozwiązań wobec wyzwań klimatycznych, rolnictwa bezemisyjnego oraz innowacji w uprawie rzepaku.

Podczas Forum zaprezentowały się  instytucje sektora rolnictwa - IUNG PIB w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KRUS Placówka Terenowa w Puławach, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Biuro Powiatowego w Puławach ARiMR, OT KOWR w Lublinie, KOWR w Warszawie, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, LODR w Końskowoli, Lubelska Izba Rolnicza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie stoisk informacyjno-promocyjnych oraz udział i świadczone doradztwo. Dodatkowo pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie zaprezentowali sprzęt do pobierania prób glebowych, który w miarę zainteresowania uruchamiali i omawiali zasady działania. 

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma startowa, która pomaga w rozwoju nowych pomysłów biznesowych w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podczas Forum zaprezentowały się dwie firmy działające na terenie PPNT – UNISTART oraz Microbe+.

Konferencja była okazją do prezentacji najnowocześniejszych osiągnięć nauki oraz zachęcenia grupy docelowej do wzmocnienia motywacji korzystania z zasobów jednostek naukowych, które ustawicznie wyprzedzają poziom technologii stosowanej w rolnictwie polskim. Mamy nadzieję, że udział w konferencji różnych środowisk przyczyni się do transferu wiedzy i innowacji, dodatkowo stworzy warunki dogodne do sieciowania kontaktów między wielosektorowymi grupami odbiorców.

Małgorzata Seroka

Danuta Smaga Starosta Puławski

dr Anna Ogar Microbe+

dr hab Jerzy Kozyra IUNG PIB w Puławach

dr hab Rafał Pudełko IUNG PIB w Puławach

dr inż Dariusz Krzywiec LODR w Końskowoli

Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski

Marek Siuciak broker innowacji LODR w Końskowoli

Mateusz Balcerowicz Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR

Michał Śmich przedstawiciel Posła Krzysztofa Szulowskiego

Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy

prof dr hab Anna Podleśna IUNG PIB w Puławach

Tomasz Szymajda Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Uczesntnicy Forum uczniowie szkół rolniczych

Uczestnicy Forum zwiedzają stoiska informacyjno-promocyjne

Uczestnicy Forum

Uczestnicy Lubelskiego Forum

Wiesław Orzędowski Dyrektor LODR w Końskowoli oraz Tomasz Szymajda Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wiesław Orzędowski Dyrektor LODR w Końskowoli, Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Tomasz Szymajda Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Zaproszeni goście

Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Paweł Szabłowski przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki