Instytut Rolnictwa Precyzyjnego z siedzibą w Toruniu zachęca do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii w polskich gospodarstwach rolnych. Dzięki tej ankiecie możliwe będzie lepsze dopasowanie działań propagujących rolnictwo precyzyjne i zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych. Ankieta jest anonimowa i bardzo prosta, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Zachęcamy rolników do udziału w tej ankiecie.

Link do ankiety: https://forms.gle/dBq3UibBmP5GjVqX7

Więcej informacji na temat rolnictwa precyzyjnego znajduje się na stronie internetowej

https://rolnictwoprecyzyjne.eu/