Logo UE KSOW LSMC PROWPlakat - Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru 

 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania  Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku  

Wartość operacji : 43 202,50 złotych

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 

W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”  (6 godzin) w zakresie:

 -Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru  i przykłady regulacji prawnych.

  • Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru
  • Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru
  • Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych

Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem

Miejsce seminarium: Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą  

Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową  

Udział w operacji:

-wpłynie na zwiększenie udziału rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział 25 uczestników w seminarium nt. produkcji cydru rzemieślniczego obejmującego kwestie technologiczne oraz marketingowe 

Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może wpłynąć na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie  marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji oraz może  wpłynąć  na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób:

-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą

-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

-producentów cydru/jabłecznika

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego; 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

 

Pobierz:  

karta_zgłoszeniowa.pdf

Plakat - Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich.jpg

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl