13 października 2021 r. w Wojciechowie  Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski oraz Z-ca Dyrektora Waldemar Banach wzięli udział w Jubileuszu 25-lecia działalności Lubelskiej Izby Rolniczej po jej reaktywacji na mocy Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wojciechowie pw. Św. Teodora z udziałem pocztu sztandarowego Lubelskiej Izby Rolniczej, zaproszonych gości i delegatów. Msza św. odprawiona została w intencjach lubelskich rolników, delegatów przez Ks. Jana Hałasę – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Teodora w Wojciechowie i Ks. Piotra Ochala – Duszpasterza Rolników i Mieszkańców Wsi.

W trakcie mszy świętej poświęcona została tablica upamiętniająca Św. P. Tadeusza Skibę – Delegata i Pracownika Lubelskiej Izby Rolniczej. W obchodach Jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających w rolnictwie, a także związków branżowych. Na przestrzeni tych 25 lat współpracy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lubelskiej Izby Rolniczej podejmowaliśmy wspólnie szereg działań na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, wdrażania dobrych praktyk rolniczych, innowacyjnych przedsięwzięć w rolnictwie, reprezentowania interesów rolników. Lubelska Izba Rolnicza była wielokrotnie partnerem w konsorcjum z LODR w Końskowoli w projektach szkoleniowych w ramach transferu wiedzy oraz współorganizatorem z LODR konkursów na szczeblu wojewódzkim m.in. AGROLIGA, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Szczególnie godne podkreślenia i podziękowania jest partnerstwo w organizowanych wspólnie w ostatnich dwóch latach wydarzeniach Dni Ziemniaka 2020 oraz Zielony AGRO PIKNIK Młodych Rolników 2021. Przedsięwzięcia  te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim wysoką oceną uczestników. Dyrekcja LODR w Końskowoli przekazała w trakcie uroczystości Panu Prezesowi, Członkom Zarządu, Pracownikom Biura oraz Delegatom Lubelskiej Izby Rolniczej serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych działań.

Jubileusz LIR_1

Jubileusz LIR_2

Jubileusz LIR_3

Jubileusz LIR_4

Jubileusz LIR_5

Jubileusz LIR_6