„Najlepiej i najtrafniej oceniamy rzeczy, gdy je widzimy na własne oczy. Dlatego firma farmsaat od lat organizuje spotkania polowe, w trakcie których nie tylko można obejrzeć nasze kukurydze w ostatniej fazie wegetacji, ale także zapoznać się ze szczegółowymi zleceniami agrotechnicznymi oraz naszą ofertą” … „Dodatkową atrakcją w przypadku odmian ziarnowych są pokazowe żniwa z natychmiastową oceną poziomu plonowania.”- Tymi słowami zostaliśmy zaproszeni, jako PZDR we Włodawie, na wydarzenie Dni Pola w Korolówce-Osadzie w dniu  08.10.2021 r.

Współorganizatorem i gospodarzem była Szkoła Rolnicza i to na szkolnym polu o powierzchni 4,80 ha miał miejsce cały spektakl. Założenia i cele zawarte w słowach na zaproszeniu zostały zrealizowane w pełni, byliśmy świadkami wspaniałej inicjatywy organizatorów. Uczestniczyło wielu czynnych rolników z powiatu, ale i ich następcy, obecnie uczniowie, którzy kształcą się, aby w przyszłości objąć stery w gospodarstwach rolnych.

Doradcy z PZDR weWłodawie także mieli swój udział poprzez zaprezentowanie stoiska edukacyjno- informacyjnego LODR w Końskowoli. Przygotowano wystawę różnych odmian owoców jabłoni, gruszy i orzechów laskowych oraz kilkanaście odmian ziemniaków.

Nasze stoisko  cieszyło się sporym zainteresowaniem. Doradcy oprócz informacji o walorach  poszczególnych odmian częstowali zainteresowanych owocami - dla doznań smakowych.

Tadeusz Borkowski

Impreza trwa

Oznaczone odmiany kukurydzy na poletkach

Przygotowane poletka do zbioru

stoisko LODR (2)

Stoisko LODR (3)

stoisko LODR (4)

Stoisko LODR (5)

stoisko LODR

uczestników częstowano bigosem i żurkiem z kuchni polowej

W trakcie zbioru

Wyładunek po zbiorze z poletka

Wyładunek

zbiory na poszczególnych poletkach

zbiory

zbiór jednego z poletek