Struktura gleby odgrywa ważną rolę w dobie zrównoważonego rolnictwa, które nastawione jest na ochronę środowiska naturalnego. Intensywny rozwój techniki w rolnictwie pod koniec XIX wieku skoncentrowany na uzyskaniu maksymalnych plonów i zysków wpłynął niekorzystnie na procesy zachodzące w glebie. Nadmierne ubytki materii organicznej w glebie spowodowały zmianę w modelu uprawy ziemi. Najstarszym systemem uprawy gleby jest uprawa płużna stosowana do dzisiaj. Nie jest ona jednak idealnym rozwiązaniem na ograniczenie ubytku glebowej materii organicznej i polepszenie właściwości sorpcyjnych gleby. Występowanie coraz częstszych susz i niedoborów wody wpływa niekorzystnie na plonowanie roślin.

Ważne jest takie prowadzenie tradycyjnej uprawy roli, aby ograniczyć w największym stopniu erozję wietrzną i wodną oraz spływ i wymywanie składników nawozowych. Ograniczenie intensywności uprawy roli przyczynia się do poprawy stanu struktury gleby. Sposobem na to może być uprawa uproszczona, konserwująca, pasowa (strip-till), bądź uprawa zerowa (siew bezpośredni). W artykule omówiono pierwsze zagadnienie (uprawę uproszczoną) z uwzględnieniem maszyn przeznaczonych dla tego rodzaju uprawy. 

Link do artykułu: Uprawa uproszczona alternatywą dla uprawy tradycyjnej w poprawie warunków glebowych