– Nowy projekt Lubelskiego Ośrodka Rolniczego w Końskowoli w ramach programu Horyzont 2020

1 października 2020 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczął realizację projektu AgroFossilFree, finansowanego z programu ramowego Horyzont 2020. Jest on realizowany przez 15 partnerów z 9 krajów z Unii Europejskiej: Grecji, Belgii, Polski, Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Danii, Holandii, oraz Niemiec. Instytucją koordynującą projekt jest Centrum Badań i Technologii – Hellas (CERTH) z Grecji.

Założenia projektu wychodzą naprzeciw obecnej sytuacji w rolnictwie: mechanizacja większości prac polowych, intensywne nawożenie, degradacja naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, przemysłowa produkcja zwierzęca, produkcja pod osłonami przyczyniają się do ogromnego zużycia paliw kopalnych w rolnictwie. Przekłada się to na bardzo duży wpływ rolnictwa na zmiany klimatu. Celem projektu jest poszukiwanie rozwiązań (strategii i technologii), które zmniejszyłyby negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu wielkości i jakości uzyskiwanych plonów.

Czas trwania projektu to 36 miesięcy, podczas których partnerzy będą zbierać i przetwarzać informacje na temat wykorzystania energii w rolnictwie, dostępnych technologii i działań, które zmniejszyłyby zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Projekt obejmuje także przeprowadzenie badań ankietowych wśród rolników, organizację szkoleń, oraz utworzenie internetowej platformy AgEnergy Platform, gdzie dostępne będą wszystkie opracowane materiały, wraz z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji.

Projekt ma przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez wskazanie i wdrożenie strategii i technologii ograniczających zużycie paliw kopalnych, co pozwoli także na optymalizację kosztów w produkcji rolnej.

 

logo AGROFOSSILFREE