W dniu 27.10.2020 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się coroczna konferencja dla producentów zbóż i rzepaku, w związku z pandemią COVID-19,  po raz pierwszy została zrealizowana w formie online. Współorganizatorem konferencji był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konferencje otworzyli i przywitali zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli - Wiesław Orzędowski oraz z-ca dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Mariusz Matyka. W tym roku tematem przewodnim były zagadnienia dotyczące problemów związanych z uprawą roślin rolniczych w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Pierwszy wykład pt. „Możliwości łagodzenia stresu suszy poprzez działania agrotechniczne” przeprowadził dr. hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB.  W swoim wystąpieniu przedstawił informacje jak powinna wyglądać technologia produkcji roślin w uprawie polowej aby negatywne skutki niekorzystnego przebiegu pogody (w szczególności suszy) były jak najmniejsze. Kolejny wykład pt. „Innowacyjne systemy uprawy roli jako sposób na ograniczenie skutków suszy” przeprowadził  dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB w Puławach. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, że funkcje i zadania uprawy roli ulegają zmianie i obecnie dotyczą ograniczenia strat wody, spowolnienia mineralizacji próchnicy, oraz ograniczenia erozji. Dr Andrzej Madej z IUNG-PIB w wykładzie pt. „Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji zbóż w różnych regionach Polski” przedstawił zmiany w produkcji zbóż w Polsce z uwzględnieniem warunków oraganizacyjno – ekonomicznych. Na konferencji nie zabrakło również tematu przeprowadzonego przez przedstawiciela LODR-u. Krzysztof Kurus spec. ds. produkcji roślinnej omówił rozwiązania agrotechniczne mające wpływ na poprawę żyzności gleby i stabilizujących plonowanie roślin, które są realizowane na polu doświadczalno – wdrożeniowym w Pożógu II.

Spotkanie podsumował z-ca dyr. LODR w Końskowoli - Waldemar Banach który przedstawił  wyzwania jakie w dobie pandemii stoją przed doradztwem rolniczym oraz wyraził nadzieje że zdalne formy kształcenia rolników również będą ważnym elementem pogłębiającym ich wiedze m.in. z zakresu agrotechniki roślin rolniczych.

W wideokonferencji udział wzięli rolnicy, doradcy oraz przedstawiciele firm i instytucji związanych z rolnictwem z terenu woj. lubelskiego.

Krzysztof Kurus