Szkolenie obejmuje najnowsze trendy w agrotechnice oraz pokazuje możliwości bezpośredniego połączenia naszych rolniczych działań z rynkiem sprzedaży. Duża uwaga kładziona jest także na produkcję zrównoważoną.

Szkolenie sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Uczestnictwo w poszczególnych częściach szkolenia wymaga każdorazowo rejestracji uczestników.

Link do formularza rejestracyjnego części pierwszej: https://forms.gle/fNncagvGn39VhnTk6

W celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń zaproszeni do udziału w projekcie zostali wybitni znawcy tematu - zarówno nauczyciele akademiccy jak i praktycy.

Wykładowcy:

- dr inż. Robert Borek (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa)

- dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka)

- dr Małgorzata Szostek (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska)

- mgr inż. Marcin Wójcik (Stowarzyszenie Hodowców Bydła "Pastwisko", Gospodarstwo Rolne "OIKOS")

- lek. wet. Wojciech Wójcik (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła

Mięsnego)

- mgr Łukasz Nowacki (Polski Instytut Badawczy Permakultury, Fundacja Transformacja),

- mgr inż. Grzegorz Ciechomski (Gospodarstwo Rolne La Fuente )

- mgr inż. Andrzej Majerski (Stowarzyszenie Hodowców Bydła "Pastwisko", Gospodarstwo Rolne)

oferta_szkoleniowa-produkcja_wolowiny_w_zgodzie_z_natura.pdf