Zabronione jest stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, lub pokrytych śniegiem, przy czym za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

https://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/program-ograniczajacy-stosowanie-azotanow.html

Kiedy odległości mogą być zmniejszone o połowę 50 %:

- w przypadku stosowania urządzenia aplikujące nawóz bezpośrednio do gleby lub
- w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozu na co najmniej 3 równe części stosowane w odstępie co najmniej 2 tygodni – (należy pamiętać aby ująć to w ewidencji)

Terminy stosowania nawozów – WYJĄTKI

  • po późno zbieranych przedplonach na G.O. typu buraki cukrowe, kukurydza – dopuszczona dawka azotu w wieloskładnikowym nawozie – 30 kg/ha
  • w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych - można nawozić do 30 listopada

Nie stosuje się nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległościach określonych w tabeli 1:

Tabela: odległości w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód

 

Okresy nawożenia

  1. Zabronione jest stosowanie nawozów na gruntach rolnych w terminach innych niż wskazane w tabeli 2.

tabela 2: terminy stosowania nawozów

 

Opracował: Karol Kłopot