W dniach od 16 do 31 października br. rolnicy realizujący w swoich gospodarstwach wariant 2.3 Dobrostan krów mamek mają obowiązek złożenia w BP ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub w typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie w celu wypasu do siedziby stada innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia.

Wzór oświadczenie znajduje się pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2020/WPS/17_08_2020/O_1_622_oswiadczenie_o_wypasie_2020.pdf

Uzupełnione oświadczenie (zeskanowane lub przesłane w formie zdjęcia o dobrej jakości) należy złożyć jako załącznik do wniosku obszarowego w aplikacji eWniosekPlus jako zmianę do wniosku. W zakładce „WNIOSEK” przechodzimy do punktu „Załączniki” i po kliknięciu w „DODAJ ZAŁĄCZNIK” w oknie odszukujemy odpowiedni typ załącznika – Z0107 oświadczenie o wypasie bydła mięsnego następnie przechodzimy do „PODSUMOWANIA” i wysyłamy ponownie wniosek do Agencji.

Na podstawie informacji udostępnionych przez ARiMR opracowała Martyna Machul