Europejski Bank Centralny opublikował 30 września kurs wymiany, po będą którym przeliczane płatności bezpośrednie za 2020 rok. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opracowane projekty rozporządzeń, określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 rok wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

W projektach rozporządzeń stawki płatności wynoszą:

 1. Jednolita płatność obszarowa – 483,79 zł/ha,
 2. Płatność za zazielenienie – 323,85 zł/ha,
 3. Płatność dla młodego rolnika – 256,62 zł/ha,
 4. Płatność dodatkowa – 182,02 zł/ha,
 5. Płatność do bydła – 326,76 zł/szt.,
 6. Płatność do krów – 412,11 zł/szt.,
 7. Płatność do owiec – 111,12 zł/szt.,
 8. Płatność do kóz – 52,57 zł/szt.,
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 724,38 zł/ha,
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 362,19 zł/ha,
 11. Płatność do roślin pastewnych – 468,05 zł/ha,
 12. Płatność do chmielu – 2 072,01 zł/ha,
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 128,24 zł/ha,
 14. Płatność do buraków cukrowych – 1 516,30 zł/ha,
 15. Płatność do pomidorów – 2 575,02 zł/ha,
 16. Płatność do truskawek – 1 204,72 zł/ha,
 17. Płatność do lnu 492,28 zł/ha,
 18. Płatność do konopi włóknistych – 127,16 zł/ha,
 19. Płatność do tytoniu Virginia – 3,11 zł/kg,
 20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,19 zł/kg.

Źródło: MRiRW