UWAGA ROLNICY REALIZUJĄCY W SWOICH GOSPODARSTWACH DOBROSTAN KRÓW MLECZNYCH 2.1 DOBROSTAN KRÓW MAMEK 2.3 ORAZ DOBROSTAN OWIEC

REJESTR WYPASU

Przypominamy rolnikom, którzy wnioskowali o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, o złożeniu do kierownika biura powiatowego Agencji REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2021 roku.

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WYPASU

W dniach od 16 do 31 października br. rolnicy realizujący w swoich gospodarstwach wariant 2.3 Dobrostan krów mamek mają obowiązek złożenia w BP ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub w typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie w celu wypasu do siedziby stada innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia.

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WYPASU LUB DOSTĘPU DO WYBIEGU DLA OWIEC

W dniach od 16 do 31 października br. rolnicy realizujący w swoich gospodarstwach wariant 3.1 Dobrostan owiec mają obowiązek złożenia w BP ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie owiec.

SPOSÓB DOŁĄCZENIA DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW DO PŁATNOŚCI):       

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzupełniła aplikację eWniosek Plus o nową zakładkę – DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE, KAMPANIA 2021.

Zrzut ekranu - ewniosek.arimr.gov.pl - dokumenty uzupełniające

W tej zakładce (po kliknięciu w KAMPANIA 2021) załączamy wszystkie dokumenty uzupełniające płatności o jakie wnioskujemy. W przypadku płatności dobrostanowych (dobrostan krów mlecznych wypas, dobrostan krów mamek oraz dobrostan owiec) dokumenty uzupełniające przygotowujemy w tej zakładce. Należy wybrać jaki dokument chcemy uzupełnić, kliknąć w niego i wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu (np. numer siedziby stada, pierwszy dzień wypasu bydła mlecznego). Po uzupełnieniu tych informacji i wysłaniu formularza nie ma konieczności skanowania dokumentów i załączania ich w postaci zmian do wniosku.

Zrzut ekranu - ewniosek.arimr.gov.pl - kampania 2021

Zachęcamy do kontaktu i korzystania z pomocy naszych doradców rolniczych, którzy z pełnym zaangażowaniem czuwać będą nad poprawnym wypełnianiem niezbędnych dokumentów.

Na  podstawie informacji udostępnionych przez ARiMR opracowała Martyna Machul