W dniu 13 września 2020 r. w miejscowości Pożóg II k/Końskowoli odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2020. Konkurs został zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.  Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Laureaci zgłoszeni przez doradców LODR otrzymali nagrody ufundowane przez LODR w Końskowoli, LIR oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie. Nagrody wręczyli: Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski, Zastępca Dyrektora LODR w Końskowoli Waldemar Banach, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego UW Barbara Wróbel oraz Prezes LIR Gustaw Jędrejek.

Mistrzem w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Firma zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Roltex Siedliszcze Sp. z o. o. z siedzibą w Siedliszczu. Prowadzi wielokierunkową działalność handlowo-usługową w trzech oddziałach: Siedliszcze, Rejowiec, Wierzbica. Firma oferuje m.in. sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych, nawozów, środków ochrony roślin, olejów, smarów, paliw LPG, opon i inne. Przedsiębiorstwo zajmuje się także serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym ciągników i maszyn rolniczych, motocykli i skuterów oraz serwisem ogumienia. Firma prowadzi także badania techniczne pojazdów mechanicznych, a w oddziale w Wierzbicy znajduje się myjnia samoobsługowa.

Mistrzem w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Rolnicy zostało gospodarstwo rolne Państwa Korduli i Andrzeja Kuźmicz z miejscowości Stary Uścimów. Państwo Kuźmicz specjalizują się w chowie indyków. Roczne pogłowie ptaków wynosi ok. 72 tys. sztuk. W gospodarstwie o powierzchni 16 ha użytków rolnych prowadzona jest uprawa zbóż z przeznaczeniem na paszę dla drobiu.

Wicemistrzem w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Rolnicy zostało gospodarstwo rolne Pana Pawła Czarnoty z miejscowości Polanówka. Pan Czarnota specjalizuje się w produkcji sadowniczej. Posiada ponad 16 ha użytków rolnych. Uprawia głównie jabłonie, wiśnie, śliwy, czereśnie oraz chmiel. Gospodarstwo posiada dwie chłodnie z kontrolowaną atmosferą przeznaczone na 200 t owoców. Gospodarstwo należy do Stowarzyszenia Perfect Fruit.

Złoty Laur w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Rolnicy otrzymało gospodarstwo rolne Państwa Eweliny i Grzegorza Matysiak z miejscowości Majdanek Kozicki. Specjalizują się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Posiadają ponad 54 ha, na których uprawiana jest: pszenica, kukurydza na zielonkę oraz burak cukrowy. Państwo Matysiak posiadają 46 sztuk bydła mlecznego.

Srebrny Laur w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Rolnicy otrzymało gospodarstwo rolne Państwa Małgorzaty i Andrzeja Paździor z miejscowości Kozice Dolne Kolonia, którzy specjalizują się w produkcji roślinnej. Posiadają ponad 130 ha użytków rolnych, na których uprawiają głównie kukurydzę, rzepak, pszenicę, soję oraz chmiel.

Brązowy Laur w konkursie AgroLiga 2020 Województwa Lubelskiego w kategorii Rolnicy otrzymało gospodarstwo rolne Państwa Izabeli i Pawła Gorzel z miejscowości Gardzienice Pierwsze.
Na powierzchni ponad 20 ha uprawiają głównie rośliny zbożowe, rzepak, burak cukrowy, marchew oraz czarny bez. Państwo Gorzel prowadzą również działalność usługową.

Kolejnym etapem jest krajowy finał AgroLigi 2020, który ma się odbyć w II kwartale 2021 r. w Warszawie. Wezmą w nim udział Mistrzowie Wojewódzkiej AgroLigi 2020 w kategoriach Rolnicy i Firmy.

Małgorzata Malicka