W dniach 20-29 lipca oraz 4 i 12 sierpnia 2020 r. w LODR w Końskowoli odbywały się szkolenia technologiczne dla rolników korzystających ze środków pomocowych w ramach PROW 2014-2020: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”. Nabór na szkolenia odbywał się w lutym oraz marcu (szkolenia były zaplanowane na marzec oraz kwiecień) lecz z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa COVID-19 zostały odwołane.

Wykłady podczas wszystkich 17 szkoleń przeprowadzili specjaliści z Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa: Zdzisław Partyka, Alicja Zdziechowska-Pawlak, Krzysztof Kurs, Karol Kłopot, Katarzyna Guzek, Olga Noworolnik, Ewa Bara, Edyta Baca, Mariusz Kupisz, Dariusz Krzywiec oraz Martyna Machul. Podczas tego cyklu szkoleń poruszono tematy takie jak: Technologia uprawy zbóż, Nowoczesne technologie w produkcji sadowniczej, Uprawa roślin sadowniczych – jagodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym, Wymogi wzajemnej zgodności, Uprawa roślin strączkowych, Integrowana produkcja owoców, Integrowana produkcja i ochrona roślin, Stosowanie środków ochrony roślin, Stosowanie dobrej kultury rolnej, Agrotechnika nawożenie i ochrona w uprawach polowych oraz Chów bydła mięsnego.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadzono dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Przed szkoleniami mierzono uczestnikom temperaturę ciała, proszono o dezynfekcję rąk, upominano o zachowanie minimalnych odległości w kolejkach oraz  podzielono rolników na mniejsze niż zazwyczaj grupy szkoleniowe, bo liczące średnio 50 osób i rozmieszczono w dwóch salach wykładowych. W jednym dniu przeprowadzano po dwa szkolenia, w tym jedno w godzinach porannych, drugie - popołudniowych. Organizatorzy informowali rolników m.in. o konieczności posiadania maseczki (obligatoryjna przed wpuszczeniem na salę wykładową) oraz własnych przyborów do pisania.

W szkoleniach łącznie brało udział około 850 rolników. Wszystkie wykłady prowadzone były w oparciu o prezentacje multimedialne oraz dyskusje. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione jak najbardziej praktycznie, by rolnicy mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy we własnych gospodarstwach.

Wszystkie szkolenia dla rolników były bezpłatne, a każdy z uczestników na zakończenie otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

Kolejny cykl szkoleń ekonomicznych oraz technologicznych odbędzie się w LODR w Końskowoli jesienią 2020 r.

Martyna Machul