W dniu 20.03.2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się Konferencja Zielarska pod tytułem ,,Produkcja ziół jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym”. Była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki zielarskiej w naszym ośrodku, ale mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ona do corocznego harmonogramu szkoleń.

W Polsce uprawia się około 80 różnych gatunków ziół na powierzchni około 14 tysięcy hektarów.

Mimo że w skali kraju są to uprawy małoobszarowe jesteśmy jednym z czołowych producentów ziół w Europie.

Szczególne miejsce zajmuje tutaj Lubelszczyzna, gdyż połowa wszystkich gospodarstw zielarskich znajduje się u nas. Mamy ponad stuletnią tradycję uprawy ziół oraz dobre warunki - stosunkowo niskie zanieczyszczenie środowiska, co przy wysokich wymaganiach jakościowych co do surowca ma duże znaczenie. Wydaje się, że wiedza dotycząca produkcji zielarskiej jest jeszcze mało rozpowszechniona, stąd też zrodził się pomysł na organizację w naszym ośrodku konferencji zielarskiej.

Konferencję otworzył Dyrektor LODR Sławomir Plis, który zwrócił uwagę na istotne problemy w produkcji zielarskiej, ale również na duży potencjał tego kierunku produkcji. W czasie konferencji omówiona została agrotechnika roślin zielarskich, które zostały podzielone ze względu na to, z jakiego organu pozyskujemy surowiec. Uprawę  roślin pozyskiwanych na korzeń i kwiatostan szczegółowo omówiła prof. dr hab. Barbara Kołodziej. Wykład pani profesor wzbudził duże zainteresowanie uczestników dzięki cennym i praktycznym wskazówkom. Agrotechnikę roślin na ziele i liść przedstawił wieloletni pracownik LODR Andrzej Zaborowski. Pan Andrzej na co dzień pracuje wśród rolników wyspecjalizowanych w uprawie ziół. Wykłady zostały urozmaicone poprzez prezentację krótkich tematycznych filmów. O tym jak uzyskać certyfikat na zioła i prowadzić gospodarstwo zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego opowiedziała Bożena Reniuszek - Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska.

W końcowej części konferencji wystąpiły firmy, które zaprezentowały swoje oferty. Marian Mazurkiewicz z firmy Suszarnie Mazurkiewicz przedstawił swoją ofertę sprzedaży profesjonalnych suszarni do ziół. Przedstawiciele firmy Polskie Zioła Sp. z o.o. omówili możliwość współpracy z rolnikami,  przedstawili zapotrzebowanie na konkretne gatunki ziół oraz zaprosili rolników, którzy rozpoczęli niedawno produkcję ziół i zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem. Firma Polskie Zioła była współorganizatorem konferencji, która odbyła się również dzięki wsparciu firm: Suszarnie Mazurkiewicz i Plantacja Żeń-Szeń. Wysoka frekwencja utwierdziła nas w przekonaniu o potrzebie organizowania tego typu szkoleń.