W związku ze zbliżającym się sezonem uprawy zbóż, zbiorów owoców i warzyw przypominamy o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do dokonania rejestracji prowadzonej działalności do siedziby właściwej terenowo Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego.

Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

  • pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;
  • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa;
  • zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

Działania towarzyszące produkcji pierwotnej to:

  • transport, składowanie, przetwarzanie surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru;
  • w przypadku produktów pochodzenia roślinnego – działania transportowe w celu dostawy surowców ( produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną tj. rolnicy, sadownicy sprzedający swoje produkty pochodzenia roślinnego do punktu skupu lub bezpośrednio do zakładów sektora spożywczego mają obowiązek jej rejestracji.

Rejestracja jest bezpłatna.

Zgłoszenie prowadzenia produkcji podstawowej należy dokonać na wniosku dostępnym na stronie internetowej Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego, nadzór nad produkcją pierwotną prowadzi na etapie zbioru (wsselublin.pis.gov.pl).

Katarzyna Guzek