Na początku  2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 14 nowych odmian buraka cukrowego i jednej odmiany buraka pastewnego.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian buraka:

Burak cukrowy

1. Bernache

(d.FD15B1020) Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

2. Bravura

(d.HI1465) Odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

3. Candimax

(d.FD15B1018) Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

4. Diplomat

(d.MA2197) Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.

5. Exotique

(d.FD15B2016) Odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

6. Kujavia

(d.KTA1408) Odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

7. Livius

(d.ST13506)  Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

8. Maksym

(d.ST12542) Odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

9. Marynia

(d.PPW5414) Odmiana typu normalnego; zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

10. Mazur

(d.ST12514) Odmiana typu normalnego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

11. Mélusine

(d.FD15B1019) Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

12. Niven

(d.ST12583) Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

13. Ozone

(d.SV1545) Odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

14. Sombrero

(d.SV1546) Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

 

Burak pastewny

1. Krakus Bis

(d.MHR-PB-0714) Odmiana jednokiełkowa, diploidalna, o żółtopomarańczowych, walcowostożkowatych korzeniach; zgłaszający:     Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.