W dniu 13 maja 2017r.  w Józefowie n/Wisłą odbyła się Konferencja dla sadowników z Powiatu Opolskiego. Organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Urząd Gminy Józefów n/Wisłą. Spotkanie otworzyli Dyrektor LODR w Końskowoli - Sławomir Plis oraz Wójt Gminy Józefów n/Wisłą - Grzegorz Kapica.

Witając zebranych Dyrektor Sławomir Plis nawiązał do strat związanych z przymrozkami: LODR ze swojej strony czyni wszystko by nieść wam wszelką możliwą pomoc w zaistniałej sytuacji, na pewno nie zostaniecie sami z tym problemem.

Wójt Gminy Józefów n/Wisłą wyraził podziękowania dla LODR i PZDR w Opolu Lubelskim za kolejną edycję Konferencji sadowniczej na terenie jego gminy – gminy z wielkimi tradycjami sadowniczymi. Sadownictwa uczyła się od nas cała Europa – stwierdził w swojej wypowiedzi. Wśród wykładowców byli: dr Halina Morgaś z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, p. Justyna Kowalewska z PUP w Opolu Lubelskim, p. Józef Misiura z Firmy Bayer, dr Andrzej Grenda z YARA Poland, p. Dariusz Piotrowski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu Lubelskim, p. Daniel Kuś – kierownik PT KRUS w Opolu Lubelskim, p. Ewa Nowaczyńska z firmy Agricola, p. Paweł Suchowolak z PZDR w Opolu Lubelskim, p. Rafał Puk z firmy Józefów Sad i Zbigniew Chołyk z firmy Stryjno Sad.

Lista wykładowców wyglądała imponująco, a równie bogata była tematyka wykładów. Zaznaczyć należy, że tematy poszczególnych wykładów zaplanowali sami sadownicy w trakcie wielu konsultacji. Cała Konferencja miała charakter „wykładu z dyskusją”. Uczestnicy na bieżąco pytali i otrzymywali odpowiedzi. Tematem wiodącym było przerzedzanie zawiązków owoców drzew ziarnkowych.

Henryk Piłat