12 maja 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie dla studentów III roku kierunku Chemia Techniczna na  Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. „Na dzisiejszym spotkaniu chcemy zapoznać Pastwa z zagadnieniami nawożenia głównych grup roślin rolniczych, pokażemy przy tej okazji doświadczenia realizowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego(PDO).

Omówimy nawożenie stosowane na naszych obiektach.” – tymi słowami Dyrektor LODR w Końskowoli, Sławomir Plis, dokonał otwarcia szkolenia.

Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Innowacyjno-Szkoleniowego LODR w Końskowoli, gdzie studenci wysłuchali wykładu Bogdana Kiedrowskiego – głównego specjalisty ds. ochrony środowiska z Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska na temat zagadnień związanych z przygotowywaniem „Planów Nawozowych” dla rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe i dla tych którzy gospodarują na obszarach OSN.

Po wykładzie studenci pojechali na pole doświadczalno- wdrożeniowe w Pożogu II, gdzie zaprezentowano kolekcje odmianowe  głównych gatunków roślin uprawnych, doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz rozwiązania technologiczne w zakresie nawożenia i ochrony roślin.

O naszych polach opowiadali specjaliści branżowi Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa: Magdalena Cybulska, Edyta Baca, Krzysztof Kurus oraz Dariusz Krzywiec.