Wspólnie chcemy dalej rozwijać nasze sadownictwo i warzywnictwo

Przeniesienie najnowszych rozwiązań opracowanych przez naukowców do praktyki jest jednym z zadań Ośrodków Doradztwa. W uprawach sadowniczych, jagodowych i warzywniczych najważniejszym w Polsce ośrodkiem naukowym jest Instytut Ogrodnictwa „InHort” w Skierniewicach.

Znany od szeregu lat przez ogrodników i posiadający ogromny dorobek badawczy.

4 maja br. Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa w Końskowoli - Sławomir Plis zawarł „Porozumienie o Współpracy” z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ze strony Instytutu porozumienie podpisał prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, Zastępca Dyrektora ds. naukowych.

Na Lubelszczyźnie sadownictwo i warzywnictwo to znaczący segment rolnictwa. Nasi producenci w areale uprawy jabłoni, wiśni, leszczyny czy krzewów jagodowych zajmują od lat wysoką pozycję w Polsce. Warto wspomnieć, że powierzchnia uprawy porzeczek i malin w województwie jest największa w skali kraju. Warunkiem dalszego rozwoju jest stałe wprowadzanie nowych rozwiązań umożliwiających wzrost plonowania, poprawiających jakość czy bezpieczeństwo produkcji. Innowacyjność powinna przyczynić się do większej konkurencyjności naszych owoców i warzyw i przez to poprawić dochodowość gospodarstw. Cały czas naukowcy pracują nad nowymi rozwiązaniami, które rolnik może wdrożyć na swojej plantacji. Warto zatem te nowe metody poznawać i stosować  w praktyce.

Instytut szczyci się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami często bardzo znaczącymi w skali światowej. Zakres prowadzonych tam prac jest bardzo szeroki. Od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez genetykę i hodowlę twórczą, biotechnologię, szkółkarstwo, fitopatologię. Dynamicznie rozwijane są zagadnienia związane z przetwórstwem i przechowalnictwem, nawadnianiem roślin czy uprawą grzybów. Instytut posiada swoje zakłady doświadczalne rozlokowane w całym kraju. Jednym z nich jest mieszczący się w Puławach Zakład Pszczelnictwa.

Dariusz Krzywiec