W dniu 10 maja 2017 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, wspólnie z firmą Agronom, zorganizował szkolenie praktyczne „Manewry Polowe”. Odbyło się na ono na Placu Pokazowym LODR przy ul. Pożowskiej. Podczas szkolenia zaprezentowano nowe technologie oraz nowoczesny sprzęt rolniczy.Przedsięwzięcie skierowane było do rolników z woj. lubelskiego, pracowników naukowych z instytutów współpracujących oraz doradców rolniczych.

Uczestników szkolenia przywitał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis.

W pierwszej części szkolenia odbyły się prelekcje zaproszonych wykładowców. Dr hab. Mariusz Matyka, profesor nadzwyczajny w IUNG-PIB w Puławach wygłosił wykład na temat wdrażania zasad rolnictwa niskoemisyjnego w praktyce. O znaczeniu wapnowania gleb w produkcji roślinnej mówił dr Piotr Ochal, przedstawiciel IUNG-PIB w Puławach.

Ostatnim wystąpieniem był wykład pana Tomasza Wyszkowskiego z firmy Team-Rol

Sp. z o.o. poświęcony nawozowi organiczno-mineralnemu OrCal w precyzyjnej uprawie kukurydzy i TUZ. Głos zabrał również zastępca dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który zwrócił uwagę m.in. na ważność dobrej współpracy nauki i doradztwa oraz na konieczność kontynuowania w przyszłości wspólnych przedsięwzięć LODR i IUNG-PIB.

Część praktyczną szkolenia rozpoczęły zielone żniwa - pokaz pracy maszyn do zbioru zielonki KRONE, pokaz pracy siewnika do podsiewu i siewu traw APV, prezentacja ciągników VALTRA, maszyn i urządzeń uprawowych HORSCH i RABE oraz ładowarek teleskopowych JCB.

W trakcie szkolenia na stoisku promocyjnym LODR doradztwo świadczyli specjaliści branżowi Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa.