Wykaz Oferty Turystycznaj na Lubelskiej Wsi


Warunki umieszczania ofert turystycznych na stronie internetowej LODR w Końskowoli

  1. W celu zamieszczenia oferty należy pobrać ze strony „internetowej ” formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , ul. Pożowska 8 , 24-130 Końskowola ( z dopiskiem: Dział DROW ).


  2. Na stronie internetowej zamieszczane będą informacje o ofercie turystycznej tylko wtedy gdy właściciel wypełni ankietę, podpisze zgodę na zamieszczenie informacji w internecie i dostarczy do Działu WGDiA w Końskowoli.


  3. Drugi egzemplarz w formie elektronicznej, ( zeskanowany ) można przesłać na adres: ikrol@wodr.konskowola.pl lub msoroka@lodr.konskowola.pl
    W razie potrzeby i pytań odnośnie ankiety proszę dzwonić pod nr 82 576 30 43


  4. Dane osobowe wpisane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu promocji kwatery agroturystycznej na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016). Administratorem danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola, e-mail: wodr@wodr.konskowola.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola lub e-mail: iod@lodr.konskowola.pl. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie obowiązujące przepisy szczególne. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamieszczenia w wykazie oferty turystycznej..


Formularz zgłoszeniowy - do pobrania w formacie „doc”. Pobierz

Pracownicy LODR w Końskowoli do kontaku:

LODR Końskowola - Małgorzata Seroka tel. 603 555 418 - e-mail: Wyślij e-maila


LODR Końskowola - Ireneusz Król tel. 82 576 30 43 - e-mail: Wyślij e-mailaWroc